Design talks Business Summit

Bartek Baca uczestniczył w zeszłotygodniowym Design talks Business Summit w Gdyni. W trakcie wydarzenia wspólnie z zespołem Very Human Services pokazywaliśmy jak można pracować z sygnałami rynkowi, jak je interpretować i przekładać na konkretne działania. Innymi słowy, jak przetłumaczyć złożony obraz rynku na gotowe scenariusze działań.