Kongres Rynku Lotniczego 2019

Jak co roku uczestniczyliśmy w organizowanym przez naszych przyjaciół z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Kongresie Rynku Lotniczego. Bardzo ciekawe dyskusje, wiele znajomych twarzy. Wzięliśmy między innymi udział w debacie na temat rozwoju infrastruktury lotniskowej w Polsce centralnej w kontekście nowych projektów lotniskowych. Rozmowę zdominowała kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego.