BBSG partnerem MBA w Lotnictwie

Nad perspektywami rozwoju światowego i krajowego transportu lotniczego i możliwymi odpowiedziami na te wyzwania pracowali studenci kierunku MBA w Lotnictwie na Uczelni Łazarskiego. Zajęcia prowadził Sebastian Gościniarek. Wspólnie ze studentami, w formule warsztatu, przeanalizowaliśmy sygnały rynkowe, próbując przełożyć wyniki tej analizy na możliwe scenariusze rozwoju rynku lotniczego.