Kongres Rynku Lotniczego 2020

18 września odbyło się pierwsze od wybuchu pandemii wydarzenie konferencyjne branży lotniczej, czyli Kongres Rynku Lotniczego. BBSG wzięło aktywny udział w tym spotkaniu. Nasz kolega Sebastian Gościniarek był członkiem panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Jak ponownie przekonać pasażerów do podróży lotniczych?”. Dużo spotkań (w końcu bezpośrednich!), dużo ciekawych rozmów, wniosków i podsumowań. Widać wielką potrzebę aby, zwłaszcza w tych trudnych czasach, branża lotnicza integrowała się wokół wspólnych wyzwań. Zwłaszcza, że w niektórych segmentach mamy do czynienia ze strukturalną zmianą na rynku. Jaskrawym przykładem jest ruch biznesowy, co mocno wybrzmiało choćby na panelu w którym uczestniczył Sebastian.