Opracowanie systemu obsługi inwestorów i eksporterów

Nasi eksperci opracowali dla jednego z regionów w Polsce kompletny system wparcia inwestorów i lokalnych przedsiębiorstw. Celem działań było między innymi uporządkowanie istniejącego w regionie na różnych szczeblach systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Aktywny udział w realizacji projektu mieli lokalni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.