Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego

Przeprowadziliśmy analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Analiza koncentrowała się na możliwości przyciągania zagranicznych inwestorów w kluczowych branżach i sektorach.

Zakres naszych prac

Przeprowadziliśmy analizę 10 kluczowych dla rozwoju regionu branż i sektorów gospodarki (z punktu widzenia inwestorów). Nasza analiza obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

 • Opis bieżącej sytuacji napływu BIZ do województwa zachodniopomorskiego
 • Identyfikację 100 największych inwestycji w województwie zachodniopomorskim
 • Analizę struktury geograficzno-produktowej BIZ w województwie zachodniopomorskim
 • Analizę obecnego stanu specjalizacji województwa zachodniopomorskiego pod kątem pozyskiwania inwestorów
 • Analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa dla zagranicznych inwestorów w zidentyfikowanych, kluczowych branżach i sektorach
 • Analizę kierunków nauczania uczelni wyższych oraz analizę absolwentów szkół w województwie pod kątem potrzeb w zidentyfikowanych, kluczowych branżach i sektorach
 • Analizę dostępnych, oczekiwanych i możliwych do wprowadzenia zachęt inwestycyjnych dla zagranicznych inwestorów
 • Bariery w odniesieniu do przyciągania BIZ do regionu
 • Opracowanie rekomendacji dla Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie metod przyciągania inwestorów
 • Ocenę perspektyw pozyskiwania BIZ do województwa zachodniopomorskiego

Wartość projektu i korzyści

Urząd Marszałkowski otrzymał, obok części analitycznej, zestaw rekomendacji dotyczących:

 • Barier w odniesieniu do przyciągania BIZ do województwa
 • Konkretnych działań dotyczących pozyskiwania zagranicznych inwestorów
 • Zachęt inwestycyjnych dla zagranicznych inwestorów
 • Perspektywicznych branż i krajów, na których należy koncentrować swoje wysiłki

Ważny wniosek

Potrzebne jest przedefiniowanie korzyści wynikających z lokowania inwestycji zagranicznych w regionach. Są nimi oczywiście powstające miejsca pracy, wzrost poziomu gospodarki regionu, czy przychody z tytułu danin publicznych. Biorąc jednak pod uwagę wyzwania stojące przed każdym z regionów i potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle istotną korzyścią z lokowania inwestycji zagranicznych powinien być transfer wiedzy od inwestorów do działających już na rynku regionalnym przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.