Sektor publiczny

Od początku istnienia BBSG sektor publiczny jest jednym z podstawowych obszarów naszego zaangażowania. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy pomagać polskim samorządom w kreowaniu bardziej atrakcyjnego dla inwestorów środowiska biznesowego, stymulować rozwój gospodarczy regionów, wspierać samorządy w ich roli związanej z organizacją infrastruktury transportowej. W tym sektorze pod uwagę brać należy znacznie bardziej złożone czynniki wpływające na decyzje, niż tylko finansowa stopa zwrotu.

Projektowanie usług w sektorze publicznym

W Polsce projektowanie usług staje się tematem obecnym w przestrzeni publicznej i znajduje już swoje odniesienia w konkretnych działaniach samorządów. Dlaczego?

Ponieważ wymagania klientów odnośnie jakości świadczonych usług przez instytucje publiczne rosną. Widoczny jest trend modernizacji administracji skupiający się na perspektywie klienta, profesjonalizacji usług, wdrażaniu kompleksowych usprawnień w świadczonych usługach obywatelom. Jednocześnie wciąż istnieje potrzeba budowy silnej marki gminy/miasta/regionu, zadowolenia społecznego (na co wpływ mają dobrze zaprojektowane usługi).

Świadczymy usługi współpracując z czołowymi projektantami usług z Polski i Europy. Prowadzimy projekty, szkolimy i wdrażamy innowację w sektorze publicznym.

Czy chcesz wiedzieć więcej?

wojciech_lawniczak
Skontaktuj się z: Wojtek Ławniczak
  • 502 18 40 27

W ramach usługi wykonujemy

  • Badania doświadczenia klienta sektora publicznego
  • Identyfikację obszarów szybkiej poprawy
  • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi klientów sektora publicznego
  • Service design – projektowanie nowych i poprawianie istniejących usług w sektorze publicznym
  • Tworzenie skutecznych systemów obsługi inwestorów i przedsiębiorców

Korzyści dla Klienta

  • Wzrost zadowolenia klientów i interesariuszy
  • Poprawa wizerunku jednostek sektora publicznego
  • Wzrost efektywności jednostek sektora publicznego

Jak możemy pomóc rozwijać Twój biznes?

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.