Sektor publiczny

Od początku istnienia BBSG sektor publiczny jest jednym z podstawowych obszarów naszego zaangażowania. Jesteśmy dumni z faktu, że możemy pomagać polskim samorządom w kreowaniu bardziej atrakcyjnego dla inwestorów środowiska biznesowego, stymulować rozwój gospodarczy regionów, wspierać samorządy w ich roli związanej z organizacją infrastruktury transportowej. W tym sektorze pod uwagę brać należy znacznie bardziej złożone czynniki wpływające na decyzje, niż tylko finansowa stopa zwrotu.

Rozwój usług lotniczych

W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej sektor publiczny odgrywa kluczową rolę dla rozwoju usług lotniczych. Wyraża się to nie tylko we własności aktywów lotniskowych, ale również w rozumieniu przez lokalne władze transportu lotniczego jako elementu wzmacniającego potencjał gospodarczy i społeczny regionów. Na poziomie centralnym sektor publiczny odgrywa rolę regulacyjną i ma za zadanie wspierać transport lotniczy na poziomie strategicznym.

Pomagamy podmiotom publicznym w wywiązywaniu się ze swoich zadań i osiągnięciu założonych celów.

Czy chcesz wiedzieć więcej?

sebastian-gosciniarek
Skontaktuj się z: Sebastian Gościniarek
 • 502 18 46 64

W ramach usługi wykonujemy

 • Finansowanie rozwoju działalności lotniczej: analizy rynkowe, testy prywatnego inwestora, przeglądy planów finansowych i rozwojowych, studia wykonalności
 • Planowanie i rozwój infrastruktury lotniskowej
 • Strategie i polityki sektorowe
 • Optymalizacja współpracy z przewoźnikami, wsparcie marketingowe – planowanie i ocena skutków
 • Pomysły na małe, lokalne lotniska
 • Analizy wpływu gospodarczego i społecznego lotnisk
 • Modele współpracy różnych gałęzi transportu

Korzyści dla Klienta

 • Obiektywna ocena zasadności i opłacalności przeznaczenia środków publicznych na rozwój działalności lotniczej
 • Rozwiązania korzystne nie tylko dla sektora lotniczego, ale mieszkańców i gospodarki regionu
 • Optymalne wykorzystanie potencjału transportu lotniczego
 • Lotniska małe i duże jako element budowy potencjału gospodarczego i społecznego a nie obciążenie finansowe

Jak możemy pomóc rozwijać Twój biznes?

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.