Doradztwo w procesie komercjalizacji nowego terminala Kraków Airport

Projekt obejmował opracowanie strategii dla uruchomienia punktów handlowych, gastronomicznych oraz usługowych na terenie Kraków Airport w budynku nowego terminal pasażerskiego. Celem naszych prac było wypracowanie rozwiązań, które zoptymalizują przychody lotniska, z uwzględnieniem zadowolenia pasażerów, przyszłych przepływów pasażerów, jakości ich obsługi oraz wizerunku Kraków Airport.

Zakres naszych prac

Zakres współpracy z zespołem Kraków Airport obejmował pięć wzajemnie powiązanych obszarów problemowych:

  • Rozplanowanie odpowiednich punktów handlowych, gastronomicznych oraz usługowych w terminalu
  • Rekomendacja optymalnego modelu biznesowego, w szczególności master koncesja czy wiele koncesji
  • Przygotowanie wzorów koniecznych dokumentów, w tym zwłaszcza wzoru umowy z koncesjonariuszem i podręcznika dla koncesjonariuszy
  • Przygotowanie postępowania ofertowego na wybór koncesjonariuszy
  • Opracowanie prognozy przychodów Kraków Airport z tytułu działalności komercyjnej prowadzonej w nowym terminalu pasażerskim

Nasze podejście

Naszą pracę podzieliliśmy na dwa etapy.

W pierwszym etapie przygotowaliśmy optymalne rozwiązania dla krakowskiego lotniska w zakresie modelu biznesowego działalności non-aviation, biorąc pod uwagę charakterystykę różnych modeli, ustalone kryteria oceny, nasze doświadczenia oraz najlepsze praktyki portów lotniczych podobnych do Kraków Airport. Na tej podstawie dokonaliśmy rozplanowania powierzchni handlowej.

W drugim etapie przygotowaliśmy wzory dokumentów, w tym umowy z koncesjonariuszami, podręcznika dla koncesjonariuszy, uwzględniające zarekomendowany model biznesowy. Kolejnym zadaniem było prognozowanie przychodów lotniska z działalności komercyjnej w terminalu z uwzględnieniem miejsca powstawania, czy rodzaju działalności.

Kraków Airport znalazł się w unikalnej sytuacji ze względu na realizowany projekt rozbudowy terminala, który umożliwiał przyjęcie nowego podejścia do komercyjnej działalności w porcie lotniczym. Głównym wyzwaniem była realizacja projektu przygotowania do komercjalizacji terminala w czasie gdy prace budowlane były już zaawansowane.

Wartość projektu i korzyści

Przychody pozalotnicze stają się coraz ważniejsze szczególnie dla regionalnych lotnisk, w których występuje względnie wysoki udział ruchu niskokosztowego i które mogą utrzymać dynamiczne tempo rozwoju tylko pod warunkiem utrzymania atrakcyjnego poziomu opłat lotniskowych. Porty te muszą zmaksymalizować pozalotnicze strumienie przychodów, aby zachować atrakcyjną ofertę rynkową, w tym dla tanich przewoźników, co z kolei może znacznie zwiększyć liczbę pasażerów i przychody z podstawowej działalności.

Uważamy, że podstawowym elementem, który należy wziąć pod uwagę podczas rozwijania komercyjnej działalności lotniskowej w każdym porcie lotniczym, są doświadczenia pasażerów. Podejście to wymaga zrozumienia pasażerów i uwzględniania ich interesów oraz potrzeb, a jednocześnie sprawia, że podróż będzie przyjemnym i jak najmniej stresującym doświadczeniem.

Ważny wniosek

Pasażerowie zwykle wolą jak najszybciej dopełnić formalności związanych z odprawą i kontrolą bezpieczeństwa, aby zrelaksować się przed wejściem na pokład, wiedząc, że nie czekają ich już żadne przeszkody. Dlatego strefa airside jest dużo bardziej atrakcyjna z perspektywy sprzedaży detalicznej i gastronomii – dysponujący większą ilością czasu i mniej zestresowani pasażerowie są bardziej skłonni do wydawania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.