Wdrożenie strategii zarządzającego Lotniskiem Chopina

Doradzaliśmy w procesie implementacji strategii dla jednego z największych lotnisk w Europie Środkowo-Wschodniej. Strategia lotniska zakładała wdrożenie 12 inicjatyw strategicznych tworzących program strategiczny.

Zakres naszych prac

Zarządzający lotniskiem oczekiwał wsparcia w następujących obszarach:

  • W procesie implementacji Strategii – wdrożenie inicjatyw strategicznych
  • W analizach strategicznych związanych z działalnością operacyjną portu lotniczego

W związku z tym BBSG zapewniło wsparcie w postaci doświadczonego Program Managera.

Nasze podejście

Aby zapewnić najlepsze efekty prac jeden z ekspertów BBSG, pełniący funkcję Program Managera, został oddelegowany do pracy w zakresie wsparcia w procesie implementacji Strategii w siedzibie klienta.

Pełnienie funkcji Program Managera i zarządzanie procesem wdrożenia Strategii obejmowało m.in. następujące zadania:

  • Weryfikację zaprojektowanego, wdrożonego wykorzystywanego zestawu dokumentów projektowych i ewentualnie rekomendacja zmian
  • Wsparcie Project Managerów odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych Inicjatyw Strategicznych
  • Monitorowanie stanu realizacji poszczególnych Inicjatyw Strategicznych i ocena działań realizowanych w zakresie ich wdrożenia
  • Monitorowanie całościowego wdrażania Strategii
  • Raportowanie statusu wdrażania Inicjatyw Strategicznych i Programu do Zarządu
  • Komunikację wewnętrzną

Głównym zadaniem Program Managera w zakresie tworzenia i implementacji analiz strategicznych związanych z działalnością operacyjną portu lotniczego było wsparcie merytoryczne Zarządzającego wiedzą specjalistyczną dotyczącą m.in. infrastruktury lotniskowej, rynku lotniczego, benchmarku przedsiębiorstw o podobnej charakterystyce.

Wartość projektu i korzyści

Rolą Program Managera był nadzór nad realizacją Inicjatyw Strategicznych i zarządzanie procesem ich wdrożenia (w tym m.in. koordynacja, komunikacja wewnętrzna, administracja) w taki sposób aby ich realizacja doprowadziła do osiągnięcia wspólnego celu jaki został postawiony przed Strategią, co udało się osiągnąć w założonej perspektywie czasowej.

Ważny wniosek

Główne wyzwania w trakcie realizacji wdrożenia strategii to właściwe opracowanie harmonogramów prac, budżetów i bieżące ich monitorowanie. Kluczowe na początkowym etapie wdrożenia strategii jest również właściwe określenie zakresów poszczególnych projektów i ich wzajemnych zależności. Jak zawsze bardzo ważna jest komunikacja pomiędzy wszystkimi szczeblami odpowiedzialnymi za wdrożenie poszczególnych inicjatyw strategicznych i całej strategii.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.