Pozyskanie przewoźnika dla lotniska typu hub

Na zlecenie jednego z największych lotnisk Europy Środkowo-Wschodniej przygotowaliśmy oferty dla przewoźników z Japonii, Indonezji, Singapuru i Stanów Zjednoczonych (Airline Information Package).

Zakres naszych prac

Przygotowaliśmy zestaw argumentów do rozmów z każdym z przewoźników. Materiały obejmowały szczegółową analizę popytu, analizę jakości obszaru ciążenia, definicję realnych źródeł ruchu na określonych trasach, analizę wyników przewozowych konkurencyjnych przewoźników, prezentację lotniska i jego ofertę handlową. W materiałach przedstawiliśmy też analizę porównawczą lotnisk, które ubiegają się o współpracę z danym przewoźnikiem.

Wartość projektu i korzyści

Materiały zostały wykorzystane w rozmowach handlowych z przewoźnikami oraz stanowią punkt odniesienia dla przygotowania kolejnych materiałów.

Ważny wniosek

Wyzwaniem jest stworzyć i wdrożyć długofalowy i kompleksowy program rozwoju ruchu lotniczego a nie tylko starać się „ustrzelić” pojedynczego przewoźnika na pojedyncze połączenie – trzeba polować a nie kłusować.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Wielu klientów polega na naszym podejściu i na stylu współpracy z nami.

Nowoczesne usługi

Zobacz na czym polega poprawa doświadczenia pasażera na lotnisku.